top of page
  • Writer's pictureTri Minh Nguyen

[𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫] - 𝐇ộ𝐢 𝐭𝐡ả𝐨 𝐐𝐮ố𝐜 𝐭ế 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐀𝐋𝐋 𝐥ầ𝐧 𝐭𝐡ứ 𝐗𝐗 - 𝟐𝟎𝟐𝟑

Updated: Nov 27, 2023

(English below)

Sáng nay 25/11/2023, đã diễn ra Hội thảo Quốc tế AsiaCALL lần thứ XX - 2023. Hội thảo năm nay do Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN đăng cai và phối hợp tổ chứcAsiaCALL lần thứ 20 xoay quanh chủ đề “𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠”. Hội thảo thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên trong và ngoài nước tham dự.

Trong phần trình bày của mình, NCS. Th.S Andy Trí Nguyễn đã tham gia phiên tham luận về đề tài "𝐀𝐩𝐩𝐥𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐄𝐧𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐞𝐫𝐬' 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐞𝐫 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧". Chủ đề này được đánh giá là một trong những mảnh ghép quan trọng thuộc chủ đề hội thảo năm nay khi mà việc ứng dụng AI và công nghệ vào công tác giảng dạy đang được sư quan tâm lớn từ các thầy cô giáo.This morning, on November 25, 2023, the 20th AsiaCALL International Conference took place. The conference was hosted and coordinated by the University of Foreign Language Studies - University of Da Nang----------------------------------

English version:

The 20th AsiaCALL conference focused on the theme "Artificial Intelligence and Critical Digital Literacies in Language Learning." The event attracted a diverse audience, including experts, scientists, lecturers, and students from both within and outside the country.PhD - MA Andy Trí Nguyen made a valuable contribution to the conference through a presentation that delved into the topic of "𝐀𝐩𝐩𝐥𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐄𝐧𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐞𝐫𝐬' 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐞𝐫 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧." This subject was acknowledged as a pivotal component of the overarching theme for this year, highlighting the current heightened interest among educators in integrating AI and technology into teaching practices.5 views0 comments

コメント


bottom of page