top of page
  • Writer's pictureTri Minh Nguyen

[𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐰] - 𝐃ự á𝐧 “Đổ𝐢 𝐦ớ𝐢 𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝐯à 𝐏𝐡ươ𝐧𝐠 𝐩𝐡á𝐩 𝐆𝐢ả

Bản thân Trí vô cùng trân quý khoảng thời gian quý báo vừa qua khi được tạo cơ hội với thị trường địa phương. Và một số đó là lời mời “tái cấu trúc” chương trình đào tạo IELTS tại Trung Tâm Anh Ngữ Hạnh Phúc

Qua dự án này đã giúp xây dựng các nội dung giảng dạy được tiệm cận hơn với người học, thay vì chỉ sử dụng một quyển giáo trình IELTS như truyền thông


Chân thành Cảm ơn Quý Đối Tác

--------------------------

[ENGLISH VERSION] - 𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 - 𝐑𝐞𝐧𝐞𝐰𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐮𝐦 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐭𝐡𝐨𝐝𝐬

I personally greatly value the valuable time I have had in creating opportunities in the local market. Among them is an invitation to "restructure" the IELTS training program at the Happy English Language Center.


Through this project, it has helped us develop teaching content that is more accessible to learners, rather than just using a single IELTS textbook as conventional practice.


Sincerely, I extend my thanks to our valued partners.1 view0 comments

Comments


bottom of page