top of page
  • Writer's pictureTri Minh Nguyen

Hyphen, dùng sai thì hơi phèn!

Updated: Aug 28, 2023

Hôm nay mình sẽ chia sẻ một ví dụ thú vị về một tiêu đề báo chí (newspaper headline) – “Students get first hand job experience”

Trong ví dụ “Students get first hand job experience” chúng ta nhìn thấy có 2 vấn đề gây mờ nghĩa về mặt từ vựng (lexical ambiguity) đó là liệu rằng tác giả đang muốn là “first-hand” hay “hand-job”. Tác giả đã sử dụng thiếu một dấu câu quan trọng chính là dấu gạch nối (hyphen).
Để hiểu thêm điều này, chúng ta cần biết về vai trò của hyphen trong trường hợp này. Hyphen được dùng để kết nối 2 hay 3 từ khi tạo lập (word formation) thành một từ ghép mới (compound) ví dụ long-term, son-in-law.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của ngôn ngữ, nhiều từ ghép được sử dụng rộng rãi và thường xuyên (high-frequency word) nên người ta thường giản lược hyphen để tiện sử dụng ví dụ như on-line => online, hay inter-net => internet.

Vậy làm sao biết được khi nào nên có hyphen?

Một nguyên tắc sử dụng hyphen đó là nếu tính từ ghép đứng trước danh từ thì ta sẽ có hyphen (vd long-term relationship) nhưng nếu tính từ ghép đứng sau danh từ thì không cần thiết phải có hyphen (vd the relationship is long term). Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rõ trường hợp này nghĩa là bạn có thể có hyphen hoặc không vẫn được nhưng việc bỏ hyphen không được ưa chuộng trong văn phong học thuật vì dễ làm mất đi tính trang trọng (formality) và tính chuẩn xác (conciseness) của nội dung diễn đạt. Quay trở lại ví dụ trên, tác giả cần thêm hyphen để hiểu rõ đây là first-hand job experience (trải nghiệm nghề nghiệp đầu tay) hay first hand-job experience ( trải nghiệm bằng tay lần đầu tiên).
Chúc các bạn sẽ cẩn trọng và sử dụng hyphen phù hợp nhé!

Một vấn đề nữa chúng ta hãy cùng lưu ý rằng khi viết tiêu đề báo chí người ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn (present simple tense) để mô tả một sự kiện trong quá khứ, đây là quy ước của việc viết tiêu đề báo chí trong tiếng anh (mình sẽ chia sẻ thêm về điều này trong các bài sau)

46 views0 comments

Comentarios


bottom of page