top of page
  • Writer's pictureTri Minh Nguyen

[𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬] - 𝐓𝐡𝐞 𝟑𝐫𝐝 𝐈𝐕𝐍𝐙 𝐓𝐄𝐒𝐎𝐋 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞


Sáng ngày 04/11/2023, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế VNZ TESOL lần 3 năm 2023 với chủ đề “Xây dựng cộng đồng học tập trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh (The 3rd VNZ TESOL International Conference 2023: Building learning communities in TESOL)”.

Hội thảo diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 04-06/11/2023, quy tụ gần các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và học viên cao học trong các lĩnh vực nghiên cứu - giảng dạy ngôn ngữ Anh đến từ Đại học Victoria Wellington (New Zealand), các trường đại học khác ở New Zealand, Úc, Singapore, Indonesia, Thái Lan, v.v...; Cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên tiếng Anh các cấp, học giả, nhà khoa học và nhà nghiên cứu có quan tâm đến lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh (TESOL) trong cả nước; Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ThS Andy Trí Nguyễn đã tham gia trình bày với bài viết “Exploring the demotivating factors in collaborative writing in IELTS preparation courses”.Bài trình bày lần này chính là sản phẩm nghiên cứu đầu tiên của các thành viên tiêu biểu trong cộng đồng nghiên cứu khoa học YRIC mà Th.S Andy đang hướng dẫn các bạn đang chập chững bước chân vào hành trình nghiên cứu khoa học .

Dưới đây là đường link tham gia cộng đồng cho các bạn quan tâm. https://m.facebook.com/groups/1040513036974442/?ref=share&mibextid=lURqYx

--------
On the morning of November 4, 2023, the University of Education, Ho Chi Minh City, in collaboration with Victoria University of Wellington (New Zealand), organized the 3rd VNZ TESOL International Conference 2023 with the theme "Building learning communities in TESOL."


The conference spanned three days, from November 4 to November 6, 2023, bringing together experts, scientists, lecturers, researchers, and postgraduate students in the fields of research and teaching English language from Victoria University of Wellington (New Zealand), other universities in New Zealand, Australia, Singapore, Indonesia, Thailand, and more. Attendees included administrators, lecturers, English teachers at all levels, scholars, scientists, and researchers interested in the field of Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) nationwide, as well as officials, lecturers, and students from the University of Education, Ho Chi Minh City. On this occasion, Master Andy Trí Nguyễn presented a paper titled "Exploring the demotivating factors in collaborative writing in IELTS preparation courses."This presentation is the first research output of exemplary members in the YRIC scientific research community, which Master Andy is guiding as they take their first steps into the scientific research journey.

For those interested, you can join the community via the following link: https://m.facebook.com/groups/1040513036974442/?ref=share&mibextid=lURqYx

8 views0 comments

留言


bottom of page