top of page
  • Writer's pictureTri Minh Nguyen

[Mentor - Menteelogy] - Sharing is caring

Updated: Aug 28, 2023

Ký ức về những năm tháng chân ướt, chân ráo mới bước vào nghề chợt ùa về trong buổi chia sẻ với một bạn mentee vô cùng nhiệt huyết và đam mê với nghề. Hy vọng rằng những chia sẻ của Trúy có thể giúp bạn mentee có thể vững bước hơn trên hành trình sắp tới của mình. Cảm ơn Menteenlogy - Mentor miễn phí của Giới Trẻ đã tạo cơ hội để Trúy có thể góp một phần nhỏ vào sự phát triển của các bạn trẻ tương lai.

English version

This sharing session brings memories of my first day as an English teacher flooding back, which I will always cherish throughout my life. I hope that my sharing can help this passionate student gain more knowledge about what actually occurs on her path to becoming a professional teacher.
A big thank you to Menteelogy - Mentor Miễn Phí Của Giới Trẻ for creating such a fabulous opportunity for me to share and modestly contribute to the development of the younger generation.8 views0 comments

Comments


bottom of page