top of page
  • Writer's pictureTri Minh Nguyen

[Plenary Speaker] - ICEPD-Thailand International Conference 2023

Updated: Aug 28, 2023

Trong khuôn khổ hội thảo do ICEPD - Thái Lan tổ chức vào giữa tháng 6/2023 này. Th.S. Andy Trí Nguyễn vinh dự đảm nhiệm vai trò 𝐏𝐥𝐞𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 trong ngày khạc mạc hội thảo.

Lấy cảm hứng từ chủ đề của hội thảo năm nay trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa sự quản lý, lãnh đạo trong giáo dục, Th.S. Andy đã thổi một làn gió mới trong ngày đầu tiên diễn ra hội thảo với đề tài “𝙇à𝙢 𝙩𝙝ế 𝙣à𝙤 để 𝙝ộ𝙞 𝙣𝙝ậ𝙥 𝙘á𝙘 𝙩𝙞ê𝙪 𝙘𝙝𝙪ẩ𝙣 𝙦𝙪ố𝙘 𝙩ế 𝙫à𝙤 𝙣ề𝙣 𝙜𝙞á𝙤 𝙙ụ𝙘 𝙑𝙞ệ𝙩 𝙉𝙖𝙢”.

Cụ thể trong phần trình bày của mình, Th.S. Andy Trí Nguyễn đã khái quát sơ bộ các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế đang được công nhận rộng rãi hiện nay bởi các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trên cơ cơ phân tích đó, diễn giả đã chỉ ra các giải pháp đúng đắn cho công cuộc hội nhập các tiêu chuẩn trên vào nền giáo dục tại Việt Nam.

Sự kiện năm nay là một cơ hội tuyệt vời để Th.S Andy có thể bày tỏ những quan điểm cũng như trăn trở của mình về vấn đề "𝐡ộ𝐢 𝐧𝐡ậ𝐩 𝐜á𝐜 𝐭𝐢ê𝐮 𝐜𝐡𝐮ẩ𝐧 𝐪𝐮ố𝐜 𝐭ế 𝐯à𝐨 𝐧ề𝐧 𝐠𝐢á𝐨 𝐝ụ𝐜 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦” từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, một giảng viên đại học tại Việt Nam.Buổi trình bày trên đã thu hút hơn 100 nhà nghiên cứu, thầy cô từ khắp nơi trên thế giới cùng tham gia và chia sẻ.

*𝘐𝘊𝘌𝘗𝘋-𝘛𝘩𝘢𝘪𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘊𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦: 𝘪𝘴 𝘢 𝘧𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘣𝘳𝘪𝘯𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰𝘨𝘦𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘢 𝘴𝘪𝘨𝘯𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘯𝘵 𝘯𝘶𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘴𝘤𝘩𝘰𝘭𝘢𝘳𝘭𝘺 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮.


The roster of Plenary Speakers comprising this international conference's distinguished panel
2 views0 comments

Comments


bottom of page