top of page
  • Writer's pictureTri Minh Nguyen

Plenary Speaker - The 6th International Research Conference (ICEPD-THAILAND) 2023

Updated: Dec 15, 2023

Sáng ngày 08/12/2023, ICEPD Thái Lan đã tổ chức Hội thảo nghiên cứu quốc tế lần thứ 6 với chủ đề Future Thinkers at the Frontline of Today’s Global Challenges. Đây là một hội nghị đa ngành về các mảng đề tài khác nhau như khám phá Ngôn ngữ, Tác giả và Xuất bản, Kinh doanh, Công nghệ, Văn hóa và Xã hội. 

Hội thảo diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 08-11/12/2023, quy tụ gần các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và học viên cao học trong các lĩnh vực khác nhau. Tham dự với vai trò Plenary Speaker trong đợt hội thảo lần này, NCS - ThS Andy Trí Nguyễn đã có phần trình bày về đề tài “The Diversity, Equity and Inclusion in a Global Perspective of Education”


Đây là một đề tài rất được quan tâm bởi trọng tâm của nền giáo dục hiện đại đang tập trung vào việc phát triển năng lực và phẩm chất cho người học. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, người học có thể tham gia học tập tốt nhất khi họ cảm thấy được bao gồm, tôn trọng và đánh giá cao. Bằng cách thúc đẩy đa dạng và công bằng, các tổ chức giáo dục tạo ra môi trường thích hợp cho việc học cho tất cả học sinh dù họ của sự khác biệt về văn hóa và nhiều yếu tố cá nhân khác 


Hội thảo sẽ bế mạc vào ngày 11/12/2023.

6 views0 comments

Comments


bottom of page